Loading...
  • Alt

Generator voor zuivere waterstof

De generator voor zuivere waterstof is een uitrusting die wordt gebruikt voor de analyse van verschillende moleculen (lipiden, organische verontreinigende stoffen, ...) door chromatografie in de gasfase gekoppeld aan massaspectrometrie. Deze apparatuur maakt het mogelijk om als onderdeel van de wetenschappelijke module 1, de organische verontreinigende stoffen van een bodem beter te karakteriseren om de effecten ervan op mycorrhiza-populaties te begrijpen.