Loading...
  • Alt

Real-time PCR systeem (qPCR)

Als onderdeel van de wetenschappelijke module 2 van het Alibiotech-project willen we de moleculaire determinanten (genen) karakteriseren die betrokken zijn bij de biosynthese van gespecialiseerde metabolieten die door planten worden geproduceerd. Deze aanpak omvat onder andere het screenen van kandidaatgenen door analyse van hun transcriptie. Het qPCR ARIA Mx systeem (Agilent) maakt het mogelijk om variaties in genexpressie heel precies te begrijpen.