Loading...
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

Materiaal voor fermentatie

In het van wetenschappelijke module 3 zijn verschillende fermentatie tanks verworven:

- een fermentor van 10L, voor het realiseren van bacterieculturen voor de productie van biomassa of microbiële metabolieten op pilootschaal;

- een fermentor van 5L om bacterieculturen te realiseren met het doel om de fysiologie van micro-organismen te bestuderen of nieuwe productieprocessen op schaal van de paillasse te bestuderen;

- 3 minibios-fermentoren (250 mL) om bacterieculturen te realiseren met als doel om de fysiologie van micro-organismen te bestuderen of om nieuwe kleinschalige productieprocessen te bestuderen.

Deze fermentatie tanks werden vervolledigd door verschillende apparatuur. De cryostaat is bedoeld om de fermentoren te koelen. De “fermentatie” pompen zijn bedoeld om microbiële culturen te voorzien van substraten. De "alimentatie/recirculatie fermentor" -pompen maken de studie van de productie van microbiële metabolieten in bioreactoren in vloeistofbad of bioreactoren verlucht door membranen mogelijk, maar ook de studie van scheidingsprocessen, in het bijzonder membranair. Ten slotte zijn de p02-probes bedoeld voor de online meting van opgeloste zuurstof in fermentatietanks.