Loading...
  • Alt

Klimaatkasten (fytotrons) (UGSF Lille1 – CNRS)

In het laboratorium wordt de teelt van planten vaak uitgevoerd onder een gecontroleerde atmosfeer om zo vrij mogelijk te zijn van de effecten van de omgeving die een invloed kunnen hebben op de groei of eigenschappen. Dit type omgeving wordt ook onderzocht voor het realiseren van plantentransformaties (genomische editing). Dit type transformatie omvat de productie van callusen die moet worden verwerkt en gehandhaafd op synthetische voedingsmedia voordat een volledige plant wordt geregenereerd. Hiervoor gebruiken we kweekkasten in een gecontroleerde atmosfeer (temperatuur, vochtigheid, licht) genaamd "fytotrons". De fytotrons van het type "Grobank" staan ons toe om de groei van planten te controleren die worden gebruikt in het onderzoekswerk van CPER Alibiotech. Ze bestaan ​​uit drie onafhankelijke compartimenten die kunnen worden onderworpen aan verschillende regulaties (meer informatie: http://www.plantclimatics.de/en/clfgrobanks/brightboys.html).