Loading...
  • Alt

Peltier-effect temperatuurregeleenheid voor coaxiale cilinders

De temperatuurregulatiemodule, gekoppeld aan de HAAKE ™ MARS ™ III-rheometer, wordt gebruikt om het reologische gedrag van voedingsmiddelen te bepalen. Coaxiale Peltier-cilinders maken snelle temperatuurveranderingen mogelijk (max. 60 °K/min) bij een temperatuurbereik van -40°C tot 200°C.