Loading...
  • Alt

qPCR

Met betrekking tot wp 2, in de huidige agro-ecologische context die als doel heeft om het gebruik van conventionele chemische inputs in de landbouw te verminderen, is de ontwikkeling van alternatieve gewasbeschermingsmethoden een verwachting van de landbouwwereld, en wordt deze gematerialiseerd door reductie van chemische production in de landbouw (Ecophyto 1 en 2). Om aan deze vraag te voldoen, zoeken we naar biomoleculen met opwekkende eigenschappen of biociden die een directe (biocide) of indirecte bescherming (stimulering van afweer planten) tegen pathogenen bieden. Naast de screening van kandidaat-biomoleculen, concentreert het werk zich op de efficiëntie en werkingswijze van deze moleculen met behulp van fenotypische, cytologische, biochemische en moleculaire merkers. De uitvoering van de moleculaire methode vereist een qPCR-toestel. Dit toestel maakt het mogelijk om de genen die tot expressie worden gebracht tijdens de verdedigingsreacties van de planten weer te geven en bijgevolg de gebruikte metabole routes.