Loading...
  • Alt

Vriezer -80°C

Het doel van het werk dat in wp 1 wordt uitgevoerd, is het karakteriseren van populaties van schimmel bio-agressoren en met name die van Mycosphaerella graminicola, het middel dat verantwoordelijk is voor de septoriose van tarwekiemen.

Deze karakterisering van de populaties van deze parasiet vereist de isolatie van vele stammen van dit pathogeen en om deze stammen te conserveren om zo een belangrijke verzameling te hebben die overeenkomt met een brede sampling van populaties. Om de stammen in hun oorspronkelijke isolatietoestand te houden met behoud van hun potentieel, vereist deze conservering een vriezer van -80°C.