Loading...
Nederlands

Presentatie van het project

Het project heeft als doel om toponderzoek in het gebied van agro-alimentatie en biotechnologie te versterken en om een optimale overdracht van onderzoeksresultaten naar regionale bedrijven in de sector te verzekeren. Het hoofddoel is de ontwikkeling van duurzame landbouw en alimentatie door onder de identificatie, karakterisering, bioproductie en de exploitatie van biomoleculen en biopolymeren en de ontwikkeling en optimalisatie van technologieën en de processen om de kwaliteit en veiligheid van voedsel te verbeteren van het veld tot op het bord.

 

Wetenschappelijke, technische en economische voordelen

Het project ALIBIOTECH is in overeenstemming met de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om onderzoek naar agro-alimentatie en biotechnologie in de regio Hauts-de-France te structureren. Gedurende de jaren 2012 en 2013 hebben alle academische actoren van de sector verschillende keren vergaderd om de grote lijnen van een nauwere samenwerking te definiëren. Een structurerend project werd in 2013 opgestart met de oprichting van het Regionaal Institut voor Onderzoek in Biotechnologie en Agro-alimentatie Charles Viollette. Dit Instituut brengt bijna 80% van de onderzoekers samen die betrokken zijn in dit project. Onder de andere teams doen sommigen onderzoek in nauwe samenwerking met het Instituut. Dit project zal dus deze initiatieven van structurering en partnerschap versterken en zo de nationale en internationale zichtbaarheid van het werk van de betrokken onderzoekers vergroten. Het zal ook een context van kritische omvang en multidisciplinariteit creëren die vandaag nodig is om onderzoeksexcellentie te ontwikkelen. Bovendien werken alle partners die bij dit project zijn betrokken in nauwe samenwerking met veel bedrijven in de sector. Dit project zal daarom een ​​bijzonder geschikte plaats zijn voor de overdracht van resultaten die zullen worden verkregen door onderzoek dat hogerop wordt uitgevoerd naar de grote bedrijven maar ook naar de KMO’s in de regio. Een beleid van valorisatie van de resultaten zal worden opgezet in samenwerking met, in het bijzonder de SATT en GIE EURASANTE, om het indienen van een bepaald aantal octrooien en hun bevoorrechte exploitatie op regionaal niveau mogelijk te maken. De resultaten zullen vervolgens worden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op internationale conferenties.

 

Regionale, nationale en internationale positie van het wetenschappelijke project

Op regionaal en nationaal niveau is de doelstelling van dit project om onderzoek in agro-alimentatie en biotechnologie te ontwikkelen dat evenredig is aan de vertegenwoordiging van deze sectoren in de regio. Uiteindelijk zou het niveau van publicaties en patenten in deze twee domeinen tot de beste in Frankrijk moeten behoren. Het project zou een multiplicatoreffect moeten genereren op het aantal financiëringen verkregen op nationaal niveau (ANR, CIFRE-subsidies), een aantrekking ontwikkelen voor buitenlandse onderzoekers van hoog niveau (post-doc) en de betrokken teams moeten in staat stellen zichzelf als partners te positioneren maar ook als coördinatoren van Europese projecten in het gebied van voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie van het kaderprogramma Horizon 2020. Daartoe zal een monitoringstool dat de onderzoekscalls in het domein samenbrengt worden ontwikkeld in samenwerking met het COMU en de onderzoeksdirectoraten.