Loading...
Nederlands

WETENSCHAPPELIJKE MODULE 1: KARAKTERISERING VAN DE INTERACTIE VAN DE PLANT MET ZIJN OMGEVING

Verantwoordelijken: Ali SIAH & Anissa LOUNES - HADJ SAHRAOUI
Deelnemers: Charles Viollette Instituut (ULille, ISA/Yncréa), UGSF (ULille, CNRS), UCEIV (ULCO)


Deze onderzoeksactie bevindt zich stroomopwaarts van de transformatie. Het algemene doel is om deel te nemen in de productie van kwaliteitsgewassen voor hun exploitatie in het gebied van menselijke en dierlijke alimentatie, zonder of na verwerking. Het werk zal gericht zijn op het bestuderen van adaptieve responsen van gekweekte planten op milieu-invloeden (biotische en abiotische stress) en de impact van deze respons op de kwaliteit van de productie. Verschillende niveaus van analyse zullen worden bekeken: de plant, interacties en de populaties. De adaptieve respons van planten opgekweekt in het gebied en de overeenkomstige mechanismen zullen onderzocht worden in het kader van tolerantie en resisitentie tegen koude en bodemverontreiniging (abiotische stress) en pathogenen (biotische stress) en symbiotische. Het adaptieve potentieel van de overeenkomstige populaties zal ook worden bestudeerd. Deze actie zal met name worden ondersteund in het kader van onze samenwerking met industriële publieke actoren en regionale leiders in hun sector (Arvalis Institute plant, AgroLevures SA Florimond-Desprez, Bonduelle, Finaler (Leroux-groep)).


Taken:
Taak 1.1: Aanpassing aan koude
Taak 1.2: Karakterisering van populaties van schimmel – bio agressoren
Taak 1.3: Reconstitutie van de verschijning van het zetmeelmetabolisme in de groene lijn
Taak 1.4: Mycorrhizae en aanpassing aan tellurische verontreiniging
 

WETENSCHAPPELIJKE MODULE 2: BIOLOGISCHE ACTIVITEITEN VAN BIOMOLECULEN VAN BIOPOLYMEREN, VAN ENZYMEN DIE ZIJN GEPRODUCEERD UIT PL

Verantwoordelijken: Jean-Louis HILBERT, Rozenn RAVALLEC & Christophe D'HULST
Deelnemers: Charles Viollette Instituut (ULille, ISA/Yncréa), UGSF (ULille, CNRS), UCEIV (ULCO)


De planten- en microbiële werelden zijn uitstekende bronnen van biologisch actieve moleculen en kunnen worden benut om de kwaliteit van de plantproductie of de alimentaire producten te verbeteren. In dit werkpakket zullen we ons voornamelijk richten op de identificatie van peptiden die afkomstig zijn uit de hydrolyse van agro-alimentaire eiwitten of van het potentieel van niet-ribosomale synthese van micro-organismen en secundaire plantmetabolieten, aan de studie van  hun manier van biosynthese of van hun eigenschappen in relatie tot de voedselproductieketen:
- (i) moleculen met een weerstand inducerende activiteit (elicitatie en potentialisering van verdediging) voor gewasbescherming;
- (ii) moleculen met antimicrobiële activiteit, in het bijzonder voor het bewaren van voedsel;
- (iii) moleculen en metabolieten bruikbaar in functionele voedingsmiddelen.
Verschillende publieke industriële actoren zullen bevoorrechte partners voor dit WP zijn: Florimond-Desprez, Bonduelle, Finaler (Leroux-groep) Sethness-Roquette, Deinobiotics, Lipofabrik (Start-up van het Instituut Viollette).


Taken:
Taak 2.1: Invloed van genotype en milieu op het secundaire metabolisme
Taak 2.2: Productie van plantaardige metabolieten van belang
Taak 2.3: Eigenschappen en functionaliteit van metabolieten
Taak 2.4: Verkrijgen en karakterisering van actieve peptiden vanaf agroalimentaire co-producten
 

WETENSCHAPPELIJKE MODULE 3: INTENSIFICATIE VAN ECO-EXTRACTIE PROCESSEN, FRACTIONNERING EN OPZUIVERING VOOR BIO-VALORISATIE

Verantwoordelijken: Pascal DHULSTER, Didier LECOUTURIER & Krasimir DIMITROV
Deelnemers: Charles Viollette Instituut (ULille, ISA/Yncréa), ICAM, UMET (INRA)


Deze actie plaatst zich in een algemene context die gericht is op het veranderen van voedselprocessen en bioprocessen alsook hun exploitatie met het oog op duurzame ontwikkeling. Energie, waterverbruik en afvalverwerking zijn vaak de grootste uitgavenposten in de agrolevensmiddelenindustrie. De energieproblematiek wordt vaak besproken, maar de fundamentele invraagstelling bij de gebruikte processen is zwak. Wanneer zal de volgende belangrijke innovatie leiden tot milieuvriendelijkere processen? Hoe verbruikt men minder energie en beperkt men het gebruik en de behandeling van water? Daarnaast zijn afval of bijproducten van de voedingsmiddelenindustrie één van de belangrijkste afzettingen van organische co-producten voor de valorisatie sectoren. Bijvoorbeeld, de valorisatie van alle producten in de visserij zouden helpen om het visbestand te bewaren, de extractie en valorisatie van plantaardige eiwitten van coproducten uit de biobrandstof sector zouden de ecoconceptie en rentabiliteit verbeteren. De aanwijzingen zijn talrijk, maar onvoldoende bewerkt. Een eerste doelwit is het gebruik van bijproducten voor voedseltoepassingen. Het handelt daarom om de ecologische voetafdruk te limiteren van voedingsprocessen en toepassingen, werkwijzen en procedures te ontwikkelen voor de valorisatie van coproducten en bijproducten van de verwerking. Een tweede benadering is de intensivering van biologische processen die bestaat uit het ontwikkelen, koppelen en integreren van scheidingsprocessen in bioreactoren om zo een efficiënte eco-extractie en een zeer selectieve opzuivering van de biomoleculen van belang te verkrijgen, dit alles terwijl goede productiviteit behouden wordt.
Deze actie zal in nauwe samenwerking worden uitgevoerd met de industriële regionale marktleiders op het gebied van productie van actieve ingrediënten (Roquette, Lesaffre, Ingredia) en dit zal ons toestaan om nauw samen te werken werken met het platform Purifunction wat zo zal  leiden tot de oprichting van een gezamenlijk laboratorium.


Taken:
Taak 3.1: De ontwikkeling van nieuwe, schone processen voor het verkrijgen van nieuwe producten
Taak 3.2: Intensivering van de productie van interessante biomoleculen in bioreactoren
 

WETENSCHAPPELIJKE MODULE 4: KWALITEIT VOEDSELVEILIGHEID EN HYGIËNE VAN DE UITRUSTING

Verantwoordelijken: Djamel DRIDER, Romdhane KAROUI & Guillaume DELAPLACE
Deelnemers: Charles Viollette Instituut (ULille, UArtois), UMET (INRA)


Kennis van chemische en biologische gevaren en de relatie structuur- kwaliteit zijn belangrijke kwesties, zowel economisch als sociaal. De consument wordt steeds veeleisender met betrekking tot de kwaliteit van het voedsel dat hij consumeert. Hij vraagt niet alleen een product dat goed en gezond is en hem voorziet van voedingsstoffen, maar hij vraagt ​​zich in toenemende mate af: (i) de aard en herkomst van de grondstoffen en de omstandigheden waaronder het product is geproduceerd; (ii) de geografische oorsprong van het product; en (iii) de natuurlijkheid van het product, aangezien het een van de doorslaggevende factoren is voor de aankoop door de consument die geen kunstmatige of genetisch gemodificeerde ingrediënten wil. In deze context kan alleen een aanpak gebaseerd op multidisciplinaire vaardigheden die kennis van de chemische en biologische gevaren van voedsel nauw associeren met de beheersing van innovatieve methoden voor de karakterisering en kwaliteit van voedingsmiddelen voldoen aan de eisen van een samenleving die aan het veranderen is. In dit werkpakket is het spectrum van voedingsmiddelen dat we willen bestuderen erg breed omdat het gaat van de grondstoffen tot de verwerkte producten van dierlijke en plantaardige oorsprong. De onderzoeksdoelstellingen zijn: (i) innovatieve methoden ontwikkelen voor het bepalen van de kwaliteit, authenticiteit en natuurlijkheid van voedsel en hun perceptie door consumenten met betrekking tot hun voedselkeuzes; (ii) de relaties bepalen tussen de organisatie van voedingsmatrices en hun sensorische, texturele en nutritionele eigenschappen; en (iii) de bevolking, de overheid en vooral de voedingsmiddelenindustrie voorzien van betrouwbare methoden om de veiligheid en kwaliteit van voedsel in real time te karakteriseren. Onze aanpak wordt ondersteund door onze samenwerking met het ADRIANOR-centrum en de technologische platforms (PFI Nouvelles Vagues), waarvan een van de belangrijkste missies het adviseren en ondersteunen van KMO's en ZKO's in de regio Nord-Pas-de-Calais is, maar ook met industriëlen uit de regio (Bonduelle, Ingredi, Lesaffre, McCain, Roquette, Tate & Lyle, ...).


Taken:
Taak 4.1: Ontwikkeling van methoden en concepten voor voedselveiligheid
Taak 4.2: Karakterisering van de voedselkwaliteit - relatie met de structuur en ontwikkeling van innovatieve methoden
Taak 4.3: Rol van samenstelling en geschiedenis van fouling entiteiten op hun reactievermogen op depositie en hechting aan de oppervlakte
Taak 4.4: Karakterisering van dynamische interfaces op materialen
 

WETENSCHAPPELIJKE MODULES 5 EN 6: BEHEER EN COMMUNICATIE

Verantwoordelijke: Philippe JACQUES
Deelnemers: iedereen


Er worden drie soorten comités gehouden om het ALIBIOTECH-project te volgen:
- een beheerscomité bestaande uit een vertegenwoordiger van elk WP. Deze raad komt om de drie maanden bijeen om het financieel beheer van het project te verzekeren.
- een wetenschappelijk comité dat bestaat uit alle WP-managers. Dit comité komt om de zes maanden bijeen en zal de balans opmaken van de wetenschappelijke vooruitgang van het project en de mogelijke samenwerkingen.
- een valorisatie comité bestaande uit de leden van het uitgebreide wetenschappelijke comité uitgebreid tot de vertegenwoordigers van de regionale valorisatiestructuren. Dit comité komt elk jaar samen of op verzoek van een partner om de balans op te maken van de valoriseerbare resultaten.